make your own website for free

Zorgaanbod


Bij D&T psychologen kunt u terecht met de volgende problematiek:

*kijk voor vergoedingen bij 'informatie - onverzekerde zorg'

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende behandelmethoden:


ANGST

Wat is angst ?
Angst is een gevoel dat iedereen kent: schrikken van een snel naderende auto of bang zijn voor het maken van een belangrijk examen. Angst is er om ons te beschermen tegen gevaar en is dus belangrijk. Angst wordt pas echt een probleem wanneer de angst eigenlijk niet nodig is. Mensen kunnen voor heel veel verschillende dingen bang zijn. Bij overmatige angst wordt gesproken van een angststoornis. Angststoornissen komen vaker voor dan gedacht.

Niet iedereen met angst is even bang. Waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en de ander niet, is onduidelijk. Meerdere factoren spelen hierbij een rol, waaronder geslacht: bij vrouwen zien we een angststoornis vaker voorkomen dan bij mannen.. Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen heeft in zijn leven wel eens last gehad van een angststoornis. 

Klachten die veel voorkomen bij een angststoornis zijn: hoofdpijn, buikpijn, problemen met slapen, geen zin in eten, problemen met uw concentratie, een bang voorgevoel, bezorgdheid, prikkelbaarheid, nervositeit, spanning en onrust. Tijdens een angst- of paniekaanval zijn dit de treden lichamelijke klachten op, zoals: hartkloppingen , pijn of een beklemd gevoel op de borst (sommige mensen denken dat ze een hartaanval krijgen), zweten, ademnood of het gevoel hebben dat u stikt, duizeligheid of het gevoel hebben flauw te vallen, trillen, misselijkheid en diarree, een doof gevoel of tintelingen in armen en benen, een gevoel van onwerkelijkheid, alsof u naar een film kijkt, angst om de controle te verliezen, snel en hijgend ademen of tintelingen in het lichaam. Vaak worden mensen die deze verschijnselen ervaren hier extra bang door, waardoor er eigenlijk angst voor de angst ontstaat.

Het wordt nog wel eens onderschat in welke mate angststoornissen invloed hebben op het dagelijks leven. Mensen met een angststoornis gaan vaak bepaalde bezigheden of plekken uit de weg. Daardoor ontstaat een flinke belemmering, zowel voor henzelf maar soms ook voor hun mensen met wie zij samenleven.

Ook onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief vaak voor. Angststoornissen hebben bij veel kinderen gevolgen voor het functioneren van het gezin, het functioneren van het kind op school en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als ouder kan je bij D&T psychologen leren hoe je met de angst van je kind omgaat. 

Welke angststoornissen zijn er?

Paniekstoornis
Mensen met een paniekstoornis kunnen op onverwachte momenten overvallen worden door hevige angst. Ze krijgen het gevoel de controle over zichzelf te verliezen en kunnen denken dat ze flauwvallen of zelfs gek worden of dood gaan. Deze plotselinge paniek gaat samen met lichamelijke verschijnselen die het gevoel nog eens versterken.
Bij een paniekstoornis beheerst de angst voor paniekaanvallen iemands leven. Mensen gaan steeds meer uit de weg en durven bijvoorbeeld de straat niet meer op omdat ze bang zijn voor een nieuwe paniekaanval.

Fobie
Een fobie is een gerichte angst voor bepaalde dingen, dieren of situaties. De angst kan zo heftig zijn dat er een paniekaanval ontstaat. Bekende fobieën zijn: hoogtevrees, claustrofobie, vliegangst, angst voor spinnen, muizen en angst voor de tandarts. Agorafobie is een andere naam voor straatvrees. Iemand met straatvrees is bang voor openbare en drukke plaatsen waar je niet makkelijk weg kan komen.

Over het algemeen weten mensen met een fobie dat hun angst niet reëel is. Maar de angst wint het van het gezonde verstand. Mensen met een fobie zijn vaak al heel bang bij de gedachte aan wat er zou kunnen gebeuren. Ze gaan situaties uit de weg, wat invloed heeft op hun dagelijks leven en sociale contacten.


Hypochondrie

Iemand met hypochondrie of ziektevrees is bang een ernstige ziekte te hebben. Ook al kunnen artsen geen enkele afwijking vinden. Regelmatig en uitgebreid lichamelijk onderzoek stelt kort of helemaal niet gerust. De overtuiging kan ontstaan dat het om een zeer zeldzame ziekte gaat. Het vertrouwen in artsen neemt vaak af. Mensen met hypochondrie verzamelen zoveel mogelijk informatie over hun klachten. Hoe meer men de aandacht op de klacht richt hoe intenser het ervaren wordt, met een steeds sterkere overtuiging dat er iets aan de hand is.

Dwangstoornis
Ook een dwangstoornis is een angststoornis. Mensen met een dwangstoornis proberen hun angst te verminderen door het uitvoeren van dwanghandelingen of door dwanggedachten. Voorbeelden zijn overdreven veel handen wassen, heel veel controleren van bijvoorbeeld sloten en elektrische apparaten of dingen tellen. De dwanghandelingen en/of dwanggedachten moeten bescherming bieden tegen de angst en het gevoel dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Vaak vinden mensen met een dwangstoornis hun eigen gedrag zeer storend maar door het angstgevoel lukt het niet de handelingen te stoppen.

Gegeneraliseerde angststoornis
Een gegeneraliseerde angststoornis wordt ook wel piekerstoornis genoemd. Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis maakt zich langere tijd ernstig zorgen over alledaagse dingen die objectief gezien eigenlijk goed gaan. Hij of zij is constant bang dat er iets mis zal gaan en gaat daarover piekeren. Zo iemand is overbezorgd, gejaagd en rusteloos. Mensen met een piekerstoornis ervaren het piekeren zelf als storend. Ze kunnen boos worden op zichzelf of juist bang worden van het piekeren. Ze denken dat ze het piekeren niet kunnen beheersen en er aan onderdoor gaan, zelfs gek van worden.

Ook kunnen angsten zoals faalangst, vliegangst, autorijangst, verlatingsangst, claustrofobie en hoogtevrees behandeld worden. Mocht u twijfelen of uw angst ook aangepakt kan worden, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Psycho trauma
Mensen die een traumatische of (levens)bedreigende situatie hebben meegemaakt kunnen een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen.

Er is sprake van PTSS als mensen de traumatische situatie herbeleven zonder dat ze daar veel controle over hebben. Dat kan zijn in de vorm van opdringende, onaangename herinneringen en door dromen of nachtmerries. We zien dat mensen met een traumatische ervaring zaken die bij het trauma horen vermijden. Dit kunnen situaties zijn, maar ook gedachten en gevoelens. Er is vaak sprake van verhoogde prikkelbaarheid, overdreven schrikreacties, concentratieverlies en problemen met slapen. Mensen worden hierdoor belemmerd in hun dagelijks functioneren.

Algemene symptomen:
• nachtmerries en angstige dromen over het trauma
• herbelevingen (telkens opnieuw beleven)
• overdreven waakzaamheid
• gevoelens van vervreemding
• emotionele vervlakking
• vermijding van situaties die herinneren aan het trauma
• slaapstoornissen
• angsten, schuldgevoelens, machteloosheid
• moeite met concentreren
• overdreven schrikreacties of paniekaanvallen
• agressie-uitbarstingen of uiterst geremde boosheid
• stemmingswisselingen, waaronder depressie
• lichamelijke klachten
• zeer laag zelfbeeld
• angst dat eventuele kinderen misbruikt worden
• overbezorgdheid ten aanzien van bijv. de kinderen
• zelfbeschadiging (automutilatie)
• verdoven door middel van drank of drugs.

Behandeling
Angststoornissen zijn vaak goed te behandelen door middel van cognitieve gedragstherapie. Door samen met uw behandelaar de factoren te onderzoeken die de angst in stand houden, en door deze gaandeweg te gaan veranderen in een tempo dat bij u past, kunnen de angstklachten afnemen. Depressie


Iedereen is wel eens een tijdje somber of verdrietig, bijvoorbeeld na een grote teleurstelling of een ingrijpende gebeurtenis. We spreken in dat geval niet gelijk van een depressie. Als de somberheid aanhoudt kan er een depressie zijn. Een depressie is dus iets anders dan een sombere bui. Iemand die somber is kan vaak opgevrolijkt worden door mensen uit zijn of haar omgeving. Bij iemand die depressief is lukt dat niet. In Nederland lijden per jaar ongeveer een half miljoen mensen aan een vorm van depressie. Een derde hiervan heeft gedurende zijn leven wel eens last van een depressieve periode. Het komt dus heel veel voor.


Verschijnselen
Mensen met een depressie voelen zich lusteloos en hebben nergens zin in. Ze kunnen niet meer genieten van leuke dingen en voelen zich somber. Vaak hebben ze ook last van andere klachten zoals slaapproblemen, slechte concentratie, pijn, voortdurende vermoeidheid of een onbedoelde verandering van lichaamsgewicht. Depressieve mensen kunnen last hebben van schuldgevoelens en kunnen zich waardeloos voelen. De interesse in werk, hobby’s en andere activiteiten kan verminderen of helemaal verdwijnen. Ook vermindering van (seksuele) gevoelens of totale gevoelloosheid kan voorkomen. Soms komen gedachten aan de dood steeds terug. Het leven kan zo zinloos of somber lijken dat iemand overweegt er een einde aan te maken. Depressieve mensen kunnen erg prikkelbaar zijn, maar ook teruggetrokken, traag en tot weinig in staat.


Oorzaken

Voor depressie is in de meeste gevallen niet één oorzaak aan te wijzen. Vaak gaat het om een combinatie van factoren.
• Bepaalde gebeurtenissen of moeilijkheden kunnen bijdragen aan depressies. Bijvoorbeeld het overlijden van een partner of een kind, een ongeluk, mishandeling, seksueel misbruik of het verlies van een baan. Maar niet iedereen die zulke dingen meemaakt wordt depressief, en niet iedereen die depressief is heeft iets dergelijks meegemaakt.
• Persoonlijke eigenschappen en ervaringen spelen ook een rol. Hoe gaat men bijvoorbeeld om met problemen en ingrijpende gebeurtenissen?
• Ook erfelijke factoren spelen mee. In sommige families komt depressie vaker voor dan in andere.
• Bepaalde medicijnen en het overmatig gebruik van alcohol of drugs kunnen ook een depressie veroorzaken.
• Medische factoren kunnen meespelen. Zo komt een depressie bijvoorbeeld vaker voor bij mensen met MS of bij mensen met schildklierafwijzingen.


Enkele speciale vormen van depressie zijn:

Dysthyme stoornis
Bij een dysthyme stoornis houden de klachten minimaal twee jaar aan. Mensen hebben vaak niet de heftige verlammende depressieve gevoelens, maar zijn wel het grootste deel van de dag in een depressieve stemming. Ze hebben ook minder bijkomende klachten. Ze kunnen meestal ‘redelijk’ functioneren, maar hun leven is vrijwel voortdurend gekleurd in grijstinten. Het lange aanhouden van de klachten en de uitzichtloosheid ervan, maakt deze vorm van depressie zwaar.


Manisch-depressieve stoornis (ook wel bipolaire stoornis genoemd)

Perioden van grote somberheid en passiviteit en perioden van extreme activiteit en opwinding wisselen elkaar af. Mensen denken in de overdreven vrolijke (of eufore) perioden alles aan te kunnen. Ze doen dan dingen die ze normaal nooit zouden doen. Op zo’n ‘hyperactieve periode volgt vaak een depressieve periode.


Postpartum depressie
Na een bevalling, miskraam of abortus krijgen sommige vrouwen last van een postpartum depressie, voorheen ook wel postnatale depressie genoemd.


Seizoensgebonden depressie
Mensen hebben behalve de depressieve verschijnselen vaak last van overdreven eetlust, gewichtstoename en grote behoefte aan slaap. De seizoensgebonden depressie steekt vooral in de herfst- en wintermaanden de kop op en wordt in verband gebracht met gebrek aan zonlicht (de winterdip). Maar er zijn ook mensen die zich juist in het voorjaar depressief voelen.
Behandeling
In principe is een depressie goed te behandelen. Een psychologische behandeling is gericht op het beïnvloeden van allerlei zaken die de depressie in stand houden. Zo hebben depressieve mensen geen plezier meer in activiteiten en gaan minder doen. Dat patroon kan de klachten verergeren. Daarnaast trekken depressieve mensen zich vaak terug. Ook dat verergert de klachten doorgaans. Er kan dus een vicieuze cirkel ontstaan van gedachten en gedrag die de depressie erger maken. Gedachtentraining is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Samen met een behandelaar zal gezocht worden naar manieren o
m de vicieuze cirkel bij depressie te doorbreken.

Medicatie
Soms is er meer nodig dan alleen psychologische behandeling. Antidepressiva kunnen een gunstig effect hebben. Deze worden voorgeschreven door de huisarts of een psychiater waar D&T Psychologen mee samenwerkt. Het resultaat zal niet onmiddellijk te merken zijn. Het duurt over het algemeen 2 tot 4 weken voor de depressieve klachten verminderen. Soms wordt ter overbrugging tijdelijk een kalmeringsmiddelen en/ of slaapmiddel voorgeschreven.


SOMATOFORME KLACHTEN

Psychische druk kan veel lichamelijke klachten geven zoals vermoeidheid, pijn, maag/darmproblemen, seksuele klachten, of andere aanhoudende klachten. Een lichamelijke oorzaak is niet aantoonbaar maar de klachten geven u wel veel last. Vaak leiden de lichamelijke klachten tot allerlei gevolgen, die vervolgens weer van invloed zijn op de lichamelijke klachten. Zo kan iemand met veel buikpijn- en vermoeidheidsklachten steeds minder gaan bewegen, omdat de klachten bij teveel inspanning toenemen. Helaas nemen de klachten dan op de lange termijn alleen maar toe. Samen met uw behandelaar kan gekeken worden naar de gevolgen van uw klachten en hoe deze de klachten weer beïnvloeden. Op die manier kunt u gaandeweg meer grip krijgen op uw klachten, en uiteindelijk weer op uw leven.

De behandeling omvat cognitieve gedragstherapie. Hulp bij re-integratie en medicamenteuze ondersteuning is mogelijk.


SEKSUELE STOORNISSEN

Veel mensen zijn niet geheel tevreden over seksleven. Wanneer zij hier veel hinder van ondervinden of het leidt tot problemen in de partnerrelatie, kan er sprake zijn van een seksuele stoornis. D&T Psychologen biedt diagnostiek en behandeling voor seksuele problemen. Deze kunnen zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, en individueel of samen met de partner worden behandeld. De klachten die kunnen worden behandeld zijn bijvoorbeeld pijn bij gemeenschap (dyspareunie), niet in staat zijn tot gemeenschap (vaginisme), erectieproblemen, orgasmeproblemen (te snel of niet kunnen klaarkomen) of verminderd verlangen in seksueel contact. Soms spelen de klachten als gevolg van een medische of psychische aandoening, of als gevolg van de behandeling daarvan. Seksuele problemen zijn vaak goed te behandelen. In een behandeling leert u meer over uw klacht, en over factoren die daarmee samenhangen. Vervolgens leert u die factoren te beïnvloeden, op zo’n manier dat de klachten afnemen.  


PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK

Persoonlijkheid is alles wat iemand uniek maakt als persoon: eigenschappen, karaktertrekken en gedrag. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn vastgelopen in het dagelijks leven en vaak ook in hun sociale contacten. Zij hebben daar enorme last van en de klachten zijn vaak wisselend. Voorbeelden zijn angsten, depressiviteit, emotionele instabiliteit en impulsiviteit. Hiervoor bieden wij verschillende behandelingen.

Vroeger werd er gedacht dat er weinig aan persoonlijkheidsproblematiek kon worden gedaan. Recent onderzoek laat zien dat persoonlijkheidsproblematiek wel degelijk te behandelen is. Zo draagt cognitieve gedragstherapie aantoonbaar bij aan het verminderen van klachten en aan het beter functioneren van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Naast behandelingen is er ook een mogelijkheid tot persoonlijkheidsonderzoek. Dat geldt ook voor mensen die geen persoonlijkheidsstoornis hebben, maar die wel graag meer zicht willen hebben op hun identiteit, karaktertrekken en hoe zij omgaan met spanningen en problemen. 


OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.

Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie.

Ons denken
Bij de cognitieve therapie staat de invloed die ons denken uitoefent op ons leven centraal. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven bijvoorbeeld vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt gemakkelijk somber, angstig, gespannen of geïrriteerd. Tijdens de cognitieve therapie wordt onderzocht of deze negatieve manier van denken kan worden aangepast of omgebogen naar een meer positieve en helpende manier van denken.


Ons gedrag
De gedragstherapie focust op het gedrag van mensen. Hoe je iets doet is immers van grote invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde dingen uit de weg gaat, versterkt de angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen wordt gemakkelijk slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. De gedragstherapie brengt problematisch gedrag en de situaties waarbij dit optreedt in kaart. De therapeut helpt om met een ander gedragspatroon te reageren op deze situaties.


Werkwijze
Het onderzoek naar negatieve gedachten en het zoeken naar een meer positieve basishouding is een gezamenlijk proces van cliënt en therapeut. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van problematisch gedrag en het bedenken en oefenen van ander gedrag. Tijdens de behandeling wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten om een nieuwe manier van denken en handelen in de praktijk te trainen.
Cognitieve therapie en gedragstherapie blijken een sterke therapeutische combinatie. Al na één behandeling leert u anders tegen uw problemen aan te kijken en er beter mee om te gaan.

Meer informatie:
Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie http://www.vgct.nl.


SCHEMATHERAPIE

Schematherapie is een specialisatie binnen de cognitieve gedragstherapie, die zich richt op mensen met moeilijk(er) te behandelen psychische stoornissen.

Denken in schema’s
Mensen ontwikkelen op basis van aanleg en ervaringen overtuigingen over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer mensen schadelijke negatieve ervaringen opdoen in hun jeugd, worden de denkschema’s hierdoor gekleurd. Dit blijft bestaan als deze mensen volwassen zijn, omdat de schema's nooit gecorrigeerd worden. Deze kloppen dan niet meer en leiden tot selectie en vervormingen van informatie, omdat mensen geneigd zijn zichzelf en de wereld om zich heen op zo'n manier waar te nemen dat de schema’s bevestigd worden. Deze onaangepaste schema’s zorgen voor problemen.

Zo ben ik nou eenmaal
Problemen ontstaan door onvoldoende aanpassing in de relatie met anderen, door communicatieproblemen met anderen, door de manier waarop problemen worden aangepakt en door de manier waarop met stress wordt omgegaan. Dit leidt tot vicieuze cirkels van denken en doen waar mensen – zonder het zich bewust te zijn – in vast zijn komen te zitten. Deze manier van denken en doen wordt door iemand gezien als onderdeel van zichzelf: "zo ben ik nou eenmaal".

Werking van schema’s beïnvloeden
Schematherapie probeert de werking van onaangepaste schema’s minder sterk te maken waardoor de cliënten minder klachten ervaren en hun niet helpend gedrag in relaties met anderen leren veranderen. De schematherapie gebruikt cognitief gedragstherapeutische technieken maar ook technieken uit andere therapiestromingen.EMDR


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een methode om trauma te verwerken. Het is een procedure die zorgt voor een versnelde informatieverwerking waardoor het herstel zich kan inzetten.

Werkwijze
Bij EMDR wordt iemand gevraagd zich te concentreren op de traumatische gebeurtenis en tegelijkertijd is er sprake van een afleidende prikkel. Er komt dan een associatieproces op gang, waarin iemand beelden, gedachten, gevoelens ervaart die kunnen samenhangen met het trauma maar ook over heel andere dingen kunnen gaan. Het resultaat is dat de herbelevingen afnemen of verdwijnen en dat iemand met aanzienlijk minder spanning en angst kan terugdenken aan de traumatische gebeurtenis.


IMAGINAIRE EXPOSURE

Imaginaire Exposure is een methode om trauma's te verwerken. Na een traumatische gebeurtenis vermijden veel mensen gevoelens en denken aan het trauma. Ook vermijden ze de situaties en activiteiten die hen aan het trauma herinneren. Dit vermijden staat een goede verwerking van het trauma in de weg waardoor klachten blijven bestaan.

Werkwijze
Tijdens de imaginaire Exposure wordt op een systematische wijze, en onder veilige omstandigheden, de confrontatie met de angst en spanning van het trauma aangegaan door de belevingen steeds opnieuw en in detail te bespreken. Door regelmatige blootstelling aan de herinnering van het trauma vindt gewenning plaats en nemen angst en spanning langzaam af. Het trauma wordt verwerkt en de klachten van de PTSS nemen af of verdwijnen.