D&T psychologen - Alphen aan den Rijn

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling, uw behandelaar of onze praktijk dan zijn er diverse mogelijkheden.

Allereerst kunt u uw onvrede of klacht bespreken met uw zorgverlener. Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zijn die niet meer overeenkomen met uw verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wilt u uw onvrede of klacht liever niet direct met uw zorgverlener bespreken neem dan contact op met ons secretariaat of eventueel rechtstreeks met onze klachtenfunctionaris. Dit kan via het contactformulier of telefonisch op 0172-742403. De klachtenfunctionaris geeft informatie en advies over het indienen van een klacht, staat u bij met het formuleren van uw klacht, neemt de klacht in ontvangst en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. De behandeltermijn is maximaal 6 weken. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden wanneer dit noodzakelijk is voor nader onderzoek of een zorgvuldige klachtenafhandeling.

U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Het klachtenloket is bereikbaar op 070-3105392. Meer informatie is de vinden op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Kunnen wij uw klacht niet oplossen dan is er sprake van een geschil en heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509LP Den Haag, tel. 070 – 310 5380. Aan het voorleggen van een geschil zijn kosten verbonden. Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl