D&T psychologen - Alphen aan den Rijn

Tarieven en nota

Alle Basis- en Gespecialiseerde-GGZ producten worden gedeclareerd na afsluiten van het zorgtraject, wanneer er 365 dagen zijn verstreken en uiterlijk op 31 december 2021. Overige producten worden maandelijks gedeclareerd. De tarieven 2020 zijn van toepassing op zorgtrajecten die in 2020 gestart zijn. De Tarieven 2021 zijn van toepassing op zorgtrajecten die in 2021 gestart zijn. De gehanteerde tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

U ontvangt onze nota via Famed. Met deze nota kunt u verzekerde zorg declareren bij de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van het traject verzekerd was.  De betalingstermijn is 30 dagen. Doet uw zorgverzekeraar er langer over om een vergoeding uit te betalen, vergoeden ze niet het volledige bedrag of wordt een groot deel van de nota verrekend met uw jaarlijks eigen risico dan is het altijd mogelijk om uitstel van betaling te vragen of een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met Famed, meer informatie vindt u op www.famed.nl.

De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Een vergoeding wordt eerst verrekend met uw jaarlijks eigen risico voor zover dit nog niet gebruikt is voor andere zorg. Het jaarlijks verplichte eigen risico bedraagt €385,00. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Tarieven Basis GGZ

PrestatiecodeOmschrijvingTarief 2020Tarief 2021
180001Basis GGZ Kort (BK)€ 504,71€ 522,13
180002Basis GGZ Middel (BM)€ 856,34€ 885,01
180003Basis GGZ Intensief (BI)€ 1.373,34€ 1.434,96
180004Basis GGZ Chronisch (BC)€ 1.287,27€ 1.380,49
180005Onvolledig Behandeltraject€ 219,53€ 228,04

Elk van bovengenoemde prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntprofiel. Dit profiel is een weergave van de zorgvraagzwaarte en wordt gebaseerd op de volgende criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten. Het gedeclareerde tarief is dus niet afhankelijk van een aantal consulten. Afrekening per consult is alleen mogelijk bij onverzekerde zorg.

Wanneer tijdens een behandeltraject blijkt dat een patiënt een meer of minder intensieve behandeling nodig heeft, waardoor er op basis van de individuele zorgvraagzwaarte een andere prestatie van toepassing is, wordt enkel de andere prestatie gedeclareerd.

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien:

 • geen verzekerde DSM-stoornis vastgesteld kan worden;
 • binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de patiënt behandeld dient te worden in de Gespecialiseerde GGZ;
 • de behandeling binnen een behandelinzet van 120 minuten door de patiënt wordt afgebroken.

Alle Basis GGZ producten worden gedeclareerd na afsluiten van het zorgtraject. Een traject wordt gesloten wanneer:

 • de behandeling is afgerond;
 • het patiëntprofiel te zwaar blijkt voor de Basis GGZ;
 • de behandeling voortijdig wordt beëindigd;
 • er sprake is van overgang naar een andere bekostiging;
 • er 365 dagen zijn verstreken en uiterlijk op 31-12-2021 (loopt uw behandeling door in 2022 dan worden de consulten maandelijks gedeclareerd volgens het nieuwe Zorgprestatiesysteem).

Tarieven Gespecialiseerde GGZ

PrestatieOmschrijvingTarief 2020Tarief 2021
Diagnostiek
007Diagnostiek - 0 t/m 99 minuten€ 209,70€ 217,36
008Diagnostiek - 100 t/m 199 minuten€ 391,28€ 405,57
009Diagnostiek - 200 t/m 399 minuten€ 693,88€ 719,21
162Diagnostiek - 400 t/m 799 minuten€ 1.226,37€ 1.271,15
266Diagnostiek - 800 t/m 1.199 minuten€ 2.086,92€ 2.163,09
267Diagnostiek - 1200 t/m 1.799 minuten€ 3.128,14€ 3.242,21
268Diagnostiek vanaf 1.800 minuten€ 4.964,07€ 5.144,86
Productgroepen behandeling kort
215Behandeling kort - 0 t/m 99 minuten€ 190,19€ 197,11
216Behandeling kort - 100 t/m 199 minuten€ 387,30€ 401,39
217Behandeling kort - 200 t/m 399 minuten€ 709,96€ 735,80
264Behandeling kort - vanaf 400 minuten€ 1.273,68€ 1.320,19
Productgroepen langdurende of intensieve behandeling
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen
027Aandachtstekort - en gedrag - 250 t/m 799 minuten€ 1.469,01€ 1.522,33
169Aandachtstekort - en gedrag - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.739,29€ 2.838,50
030Aandachtstekort - en gedrag - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.853,71€ 5.029,22
031Aandachtstekort - en gedrag - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.007,46€ 8.297,56
Pervasieve stoornissen
033Pervasief - 250 t/m 799 minuten€ 1.407,42€ 1.458,54
172Pervasief - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.736,57€ 2.835,94
223Pervasief - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.909,35€ 5.087,57
038Pervasief - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.693,57€ 9.009,35
Overige stoornissen in de kindertijd
040Overige kindertijd - 250 t/m 799 minuten€ 1.380,25€ 1.430,45
041Overige kindertijd - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.840,48€ 2.943,76
042Overige kindertijd - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.645,70€ 4.814,54
135Overige kindertijd - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.499,41€ 8.808,30
Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen
228Delirium dementie en overig - 250 t/m 799 minuten€ 1.415,25€ 1.467,08
229Delirium dementie en overig - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.613,75€ 2.709,52
048Delirium dementie en overig - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.801,73€ 4.977,44
049Delirium dementie en overig - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.058,96€ 9.388,64
Aan alcohol gebonden stoornissen
051Alcohol - 250 t/m 799 minuten€ 1.377,52€ 1.427,58
052Alcohol - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.748,31€ 2.848,20
053Alcohol - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.005,36€ 5.187,16
054Alcohol - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.920,21€ 9.243,30
Aan overige middelen gebonden stoornissen
056Overige aan een middel - 250 t/m 799 minuten€ 1.434,69€ 1.486,81
181Overige aan een middel - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.771,70€ 2.872,40
059Overige aan een middel - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.120,88€ 5.306,58
060Overige aan een middel - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.773,57€ 9.091,08
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
230Schizofrenie - 250 t/m 799 minuten€ 1.425,23€ 1.477,13
184Schizofrenie - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.780,35€ 2.881,76
066Schizofrenie - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.090,28€ 5.275,95
067Schizofrenie - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.473,85€ 9.819,30
Depressieve Stoornissen
231Depressie - 250 t/m 799 minuten€ 1.386,07€ 1.436,41
232Depressie - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.736,19€ 2.835,54
233Depressie - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.972,69€ 5.153,09
234Depressie - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.954,66€ 9.279,01
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
189Bipolair en overig - 250 t/m 799 minuten€ 1.513,87€ 1.568,88
236Bipolair en overig - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.954,87€ 3.062,36
190Bipolair en overig - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.369,07€ 5.564,32
087Bipolair en overig - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.818,22€ 10.175,11
Angststoornissen
237Angst - 250 t/m 799 minuten€ 1.361,36€ 1.410,82
238Angst - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.684,78€ 2.782,25
239Angst - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.875,48€ 5.052,38
193Angst - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.621,86€ 8.934,69
Restgroep diagnoses
242Restgroep diagnoses - 250 t/m 799 minuten€ 1.380,57€ 1.430,74
203Restgroep diagnoses - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.700,10€ 2.798,22
118Restgroep diagnoses - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.004,06€ 5.185,79
119Restgroep diagnoses - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.755,12€ 9.072,73
Persoonlijkheidsstoornissen
121Persoonlijkheid - 250 t/m 799 minuten€ 1.390,22€ 1.440,65
206Persoonlijkheid - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.820,48€ 2.922,69
243Persoonlijkheid - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.154,41€ 5.341,01
207Persoonlijkheid - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 9.133,81€ 9.464,37
Somatoforme stoornissen
246Somatoforme - 250 t/m 799 minuten€ 1.300,49€ 1.347,68
247Somatoforme - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.507,62€ 2.598,61
248Somatoforme - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 4.802,90€ 4.977,06
249Somatoforme - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.726,08€ 9.042,17
Eetstoornissen
252Eetstoornis - 250 t/m 799 minuten€ 1.344,59€ 1.393,31
253Eetstoornis - 800 t/m 1.799 minuten€ 2.769,20€ 2.869,43
254Eetstoornis - 1.800 t/m 2.999 minuten€ 5.121,85€ 5.307,13
255Eetstoornis - 3.000 t/m 5.999 minuten€ 8.678,80€ 8.991,71

Gespecialiseerde GGZ wordt geregistreerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC omvat het hele traject dat een patiënt doorloopt voor een specifieke diagnose in een periode van maximaal 365 dagen. In de DBC worden alle activiteiten en verrichtingen geregistreerd, zowel directe patiëntgebonden tijd (patiënt aanwezig) als indirect patiëntgebonden tijd (patiënt niet aanwezig).

Een DBC wordt gedeclareerd wanneer de behandeling is afgesloten, om een andere reden is gestopt, of na een periode van 365 dagen. In het laatste geval wordt de behandeling voorgezet in een vervolg DBC. De startdatum van een vervolg DBC valt altijd in het nieuwe kalenderjaar en de kosten van deze DBC zullen door uw zorgverzekeraar opnieuw verrekend worden met u jaarlijkse eigen risico. Vanwege afschaffing van het DBC-systeem worden alle DBC’s op 31-12-2021 afgesloten en gedeclareerd. Loopt uw behandeling door in 2022 dan worden de consulten maandelijks gedeclareerd volgens het nieuwe Zorgprestatiesysteem.

Tarieven Overige Producten

PrestatiecodeOmschrijvingTarief 2020Tarief 2021
198300OVP niet-basispakketzorg
consult 60 minuten
€ 109,76€ 114,41
119053Schriftelijke informatieverstrekking€ 86,57€ 89,65

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval:

 • psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis;
 • aanpassingsstoornissen;
 • relatieproblematiek;
 • werkgerelateerde problematiek.

OVP consulten worden maandelijks gedeclareerd. U ontvang onze nota via Famed of rechtstreeks van ons. De betalingstermijn is 30 dagen.

Zijn uw klachten werkgerelateerd of van invloed op uw inzetbaarheid dan is uw werkgever mogelijk bereidt om de kosten te vergoeden. Na schriftelijk akkoord kunnen wij een nota ook rechtstreeks aan uw werkgever sturen.

Schriftelijke informatieverstrekking aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt in rekening gebracht bij de aanvrager. Informatie wordt alleen verstrekt wanneer de cliënt hiervoor een schriftelijk machtiging heeft afgegeven.

Bij niet annuleren van een afspraak en bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de minimaal 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht tegen het reguliere OVP-tarief.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden.