D&T psychologen - Alphen aan den Rijn

Tarieven en nota

Tarieven Basis GGZ

PrestatiecodeOmschrijvingTarief 2019Tarief 2020
180001Basis GGZ Kort (BK)€ 507,62€ 504,71
180002Basis GGZ Middel (BM)€ 864,92€ 856,34
180003Basis GGZ Intensief (BI)€ 1.356,25€ 1.373,34
180004Basis GGZ Chronisch (BC)€ 1.251,70€ 1.287,27
180005Onvolledig Behandeltraject€ 207,19€ 219,53

De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Een vergoeding wordt eerst verrekend met uw jaarlijks eigen risico voor zover dit nog niet gebruikt is voor andere zorg. Het jaarlijks verplichte eigen risico bedraagt €385,00. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Elk van bovengenoemde prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntprofiel. Dit profiel is een weergave van de zorgvraagzwaarte en wordt gebaseerd op de volgende criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.

Wanneer tijdens een behandeltraject blijkt dat er een meer of minder intensieve behandeling nodig is, waardoor er op basis van de individuele zorgvraagzwaarte een andere prestatie van toepassing is, wordt enkel de andere prestatie gedeclareerd.

De prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ wordt in rekening gebracht indien er:

  • geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden;
  • binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ;
  • de behandeling binnen een behandelinzet van 120 minuten door de cliënt wordt afgebroken.

U ontvangt onze nota via Famed. Met deze nota kunt u verzekerde zorg declareren bij de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van het traject verzekerd was.  De betalingstermijn is 30 dagen. Doet uw zorgverzekeraar er langer over om een vergoeding uit te betalen, vergoeden ze niet het volledige bedrag of wordt een groot deel van de nota verrekend met uw jaarlijks eigen risico dan is het altijd mogelijk om uitstel van betaling te vragen of een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met Famed, meer informatie vindt u op notavanfamed.nl.

Alle Basis GGZ producten worden gedeclareerd na afsluiten van het zorgtraject of wanneer er 365 dagen zijn verstreken. De tarieven 2018 zijn van toepassing op zorgtrajecten die in 2018 gestart zijn. De Tarieven 2019 zijn van toepassing op zorgtrajecten die in 2019 gestart zijn. De gehanteerde tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarieven Overige Producten

PrestatiecodeOmschrijvingTarief 2019Tarief 2020
198300OVP niet-basispakketzorg
consult 60 minuten
€ 105,25€ 109,76
119052Informatieverstrekking
(schriftelijk)
€ 85,09€ 86,57

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval:

  • psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis;
  • aanpassingsstoornissen;
  • relatieproblematiek;
  • werkgerelateerde problematiek.

OVP consulten worden maandelijks gedeclareerd. U ontvang onze nota via Famed of rechtstreeks van ons. De betalingstermijn is 30 dagen.

Zijn uw klachten werkgerelateerd of van invloed op uw inzetbaarheid dan is uw werkgever mogelijk bereidt om de kosten te vergoeden. Na schriftelijk akkoord kunnen wij een nota ook rechtstreeks aan uw werkgever sturen.

Schriftelijke informatieverstrekking aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt in rekening gebracht bij de aanvrager. Informatie wordt alleen verstrekt wanneer de cliënt hiervoor een schriftelijk machtiging heeft afgegeven.

Bij niet annuleren van een afspraak en bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de minimaal 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht tegen het reguliere OVP-tarief.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden.