D&T psychologen - Alphen aan den Rijn

Vergoedingen

Verzekerde Zorg

Voor vergoeding vanuit uw basisverzekering heeft u een verwijsbrief nodig waarop minimaal de volgende informatie staat:

  • een verwijsdatum (uiterlijk de dag van het intakegesprek en niet ouder dan 9 maanden)
  • de verwijzing is voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of Gespecialiseerde GGZ
  • naam, adres, handtekening en de persoonlijke (8-cijferige) AGB code van de verwijzer
  • een verwijsreden met vermelding van een DSM-diagnose (een vermoeden is voldoende, de uiteindelijke diagnose wordt door uw zorgverlener vastgesteld)
  • uw naam, geboortedatum en adresgegevens

Een verwijsbrief kan afgegeven worden door uw huisarts of door een andere in uw polisvoorwaarden genoemde arts (bijvoorbeeld een bedrijfsarts of medisch specialist). Bent u onder behandeling in de Gespecialiseerde GGZ dan kan uw behandelaar u terugverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ door middel van een schriftelijke melding aan uw huisarts. Deze brief geldt dan als verwijsbrief mits voorzien van de persoonlijke AGB code van de regiebehandelaar.

De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico.

Klik hier voor de tarieven.

Onverzekerde Zorg

Niet alle zorg valt onder de vergoeding van uw basisverzekering. De volgende zorgvragen worden in ieder geval niet vergoedt vanuit uw basisverzekering:

  • behandeling van relatieproblemen
  • behandeling van werk-gerelateerde problematiek
  • behandeling van aanpassingsstoornissen
  • behandeling zonder geldige verwijzing
  • coaching en training

Een exact overzicht van uitsluitingen kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Enkele zorgverzekeraars hebben voor bovengenoemde problemen vergoedingen opgenomen in een aanvullende verzekeringen.

Klik hier voor de tarieven.