D&T psychologen - Alphen aan den Rijn

Angst

Wat is angst ?

Angst is een gevoel dat iedereen kent: schrikken van een snel naderende auto of bang zijn voor het maken van een belangrijk examen. Angst is er om ons te beschermen tegen gevaar en is dus belangrijk. Angst wordt pas echt een probleem wanneer de angst eigenlijk niet nodig is. Mensen kunnen voor heel veel verschillende dingen bang zijn. Bij overmatige angst wordt gesproken van een angststoornis. Angststoornissen komen vaker voor dan gedacht.

Niet iedereen met angst is even bang. Waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en de ander niet, is onduidelijk. Meerdere factoren spelen hierbij een rol, waaronder geslacht: bij vrouwen zien we een angststoornis vaker voorkomen dan bij mannen.. Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen heeft in zijn leven wel eens last gehad van een angststoornis.

Klachten die veel voorkomen bij een angststoornis zijn: hoofdpijn, buikpijn, problemen met slapen, geen zin in eten, problemen met uw concentratie, een bang voorgevoel, bezorgdheid, prikkelbaarheid, nervositeit, spanning en onrust. Tijdens een angst- of paniekaanval zijn dit de treden lichamelijke klachten op, zoals: hartkloppingen , pijn of een beklemd gevoel op de borst (sommige mensen denken dat ze een hartaanval krijgen), zweten, ademnood of het gevoel hebben dat u stikt, duizeligheid of het gevoel hebben flauw te vallen, trillen, misselijkheid en diarree, een doof gevoel of tintelingen in armen en benen, een gevoel van onwerkelijkheid, alsof u naar een film kijkt, angst om de controle te verliezen, snel en hijgend ademen of tintelingen in het lichaam. Vaak worden mensen die deze verschijnselen ervaren hier extra bang door, waardoor er eigenlijk angst voor de angst ontstaat.

Het wordt nog wel eens onderschat in welke mate angststoornissen invloed hebben op het dagelijks leven. Mensen met een angststoornis gaan vaak bepaalde bezigheden of plekken uit de weg. Daardoor ontstaat een flinke belemmering, zowel voor henzelf maar soms ook voor hun mensen met wie zij samenleven.

Ook onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief vaak voor. Angststoornissen hebben bij veel kinderen gevolgen voor het functioneren van het gezin, het functioneren van het kind op school en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als ouder kan je bij D&T psychologen leren hoe je met de angst van je kind omgaat.

Welke angststoornissen zijn er?

Paniekstoornis

Mensen met een paniekstoornis kunnen op onverwachte momenten overvallen worden door hevige angst. Ze krijgen het gevoel de controle over zichzelf te verliezen en kunnen denken dat ze flauwvallen of zelfs gek worden of dood gaan. Deze plotselinge paniek gaat samen met lichamelijke verschijnselen die het gevoel nog eens versterken.
Bij een paniekstoornis beheerst de angst voor paniekaanvallen iemands leven. Mensen gaan steeds meer uit de weg en durven bijvoorbeeld de straat niet meer op omdat ze bang zijn voor een nieuwe paniekaanval.

Fobie

Een fobie is een gerichte angst voor bepaalde dingen, dieren of situaties. De angst kan zo heftig zijn dat er een paniekaanval ontstaat. Bekende fobieën zijn: hoogtevrees, claustrofobie, vliegangst, angst voor spinnen, muizen en angst voor de tandarts. Agorafobie is een andere naam voor straatvrees. Iemand met straatvrees is bang voor openbare en drukke plaatsen waar je niet makkelijk weg kan komen.

Over het algemeen weten mensen met een fobie dat hun angst niet reëel is. Maar de angst wint het van het gezonde verstand. Mensen met een fobie zijn vaak al heel bang bij de gedachte aan wat er zou kunnen gebeuren. Ze gaan situaties uit de weg, wat invloed heeft op hun dagelijks leven en sociale contacten.

Hypochondrie

Iemand met hypochondrie of ziektevrees is bang een ernstige ziekte te hebben. Ook al kunnen artsen geen enkele afwijking vinden. Regelmatig en uitgebreid lichamelijk onderzoek stelt kort of helemaal niet gerust. De overtuiging kan ontstaan dat het om een zeer zeldzame ziekte gaat. Het vertrouwen in artsen neemt vaak af. Mensen met hypochondrie verzamelen zoveel mogelijk informatie over hun klachten. Hoe meer men de aandacht op de klacht richt hoe intenser het ervaren wordt, met een steeds sterkere overtuiging dat er iets aan de hand is.

Dwangstoornis

Ook een dwangstoornis is een angststoornis. Mensen met een dwangstoornis proberen hun angst te verminderen door het uitvoeren van dwanghandelingen of door dwanggedachten. Voorbeelden zijn overdreven veel handen wassen, heel veel controleren van bijvoorbeeld sloten en elektrische apparaten of dingen tellen. De dwanghandelingen en/of dwanggedachten moeten bescherming bieden tegen de angst en het gevoel dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Vaak vinden mensen met een dwangstoornis hun eigen gedrag zeer storend maar door het angstgevoel lukt het niet de handelingen te stoppen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Een gegeneraliseerde angststoornis wordt ook wel piekerstoornis genoemd. Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis maakt zich langere tijd ernstig zorgen over alledaagse dingen die objectief gezien eigenlijk goed gaan. Hij of zij is constant bang dat er iets mis zal gaan en gaat daarover piekeren. Zo iemand is overbezorgd, gejaagd en rusteloos. Mensen met een piekerstoornis ervaren het piekeren zelf als storend. Ze kunnen boos worden op zichzelf of juist bang worden van het piekeren. Ze denken dat ze het piekeren niet kunnen beheersen en er aan onderdoor gaan, zelfs gek van worden.

Ook kunnen angsten zoals faalangst, vliegangst, autorijangst, verlatingsangst, claustrofobie en hoogtevrees behandeld worden. Mocht u twijfelen of uw angst ook aangepakt kan worden, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Psycho trauma

Mensen die een traumatische of (levens)bedreigende situatie hebben meegemaakt kunnen een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen.

Er is sprake van PTSS als mensen de traumatische situatie herbeleven zonder dat ze daar veel controle over hebben. Dat kan zijn in de vorm van opdringende, onaangename herinneringen en door dromen of nachtmerries. We zien dat mensen met een traumatische ervaring zaken die bij het trauma horen vermijden. Dit kunnen situaties zijn, maar ook gedachten en gevoelens. Er is vaak sprake van verhoogde prikkelbaarheid, overdreven schrikreacties, concentratieverlies en problemen met slapen. Mensen worden hierdoor belemmerd in hun dagelijks functioneren.

Algemene symptomen:

 • nachtmerries en angstige dromen over het trauma
 • herbelevingen (telkens opnieuw beleven)
 • overdreven waakzaamheid
 • gevoelens van vervreemding
 • emotionele vervlakking
 • vermijding van situaties die herinneren aan het trauma
 • slaapstoornissen
 • angsten, schuldgevoelens, machteloosheid
 • moeite met concentreren
 • overdreven schrikreacties of paniekaanvallen
 • agressie-uitbarstingen of uiterst geremde boosheid
 • stemmingswisselingen, waaronder depressie
 • lichamelijke klachten
 • zeer laag zelfbeeld
 • angst dat eventuele kinderen misbruikt worden
 • overbezorgdheid ten aanzien van bijv. de kinderen
 • zelfbeschadiging (automutilatie)
 • verdoven door middel van drank of drugs

Behandeling

Angststoornissen zijn vaak goed te behandelen door middel van cognitieve gedragstherapie. Door samen met uw behandelaar de factoren te onderzoeken die de angst in stand houden, en door deze gaandeweg te gaan veranderen in een tempo dat bij u past, kunnen de angstklachten afnemen.